Ben Furmanin traumaattisten kokemusten lyhytterapia -verkkokoulutus Zoomissa 12.9.2022

ben120922

Ben Furmanin koulutuksen teemana on vaikeat elämänkokemukset ja niistä kärsivien ihmisten auttaminen ratkaisukeskeisin lyhytterapian keinoin. Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, psykologeille, fysioterapeuteille, mielenterveystyötä tekeville tai näitä opiskeleville.

Ben Furmanin koulutuksessa opit uuden asiakkaita voimauttavan lähestymistavan sellaisten asiakkaiden auttamiseen, jotka ovat kohdanneet elämässään jonkin heitä järkyttäneen tapahtuman. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa eroaa monista muista traumaterapeuttisista lähestymistavoista, sillä siinä ei keskitytä itse traumaattiseen kokemukseen, vaan autetaan ja tuetaan asiakkaita hyödyntämään kaikille ihmisille ominaisia myötäsyntyisiä toipumiskeinoja.

Ratkaisukeskeinen terapia on tavoitesuuntautunut ja voimavaralähtöinen lyhytterapian muoto, jossa painopiste ei ole ongelmissa ja niiden syiden ymmärtämisessä, vaan asiakkaiden auttamisessa asettamaan itselleen tavoitteita ja heidän voimauttamisessa – hyvien kysymysten avulla – löytämään keinoja itse itselleen asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmoittaudu nyt mukaan ja vinkkaa edelleen kollegalle! Koulutuksesta saa todistuksen.

>> ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ! <<

Ben Furman on kansainvälisesti arvostettu lyhytterapian kouluttaja, joka on opettanut ja työnohjannut psykoterapeutteja ja muita mielenterveyden ammattilaisia niin kotimaassa kuin maamme rajojen ulkopuolella jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Koulutuspäivän aikana tutustutaan lyhytterapian keskeisiin periaatteisiin ja tekniikoihin.

 

 

Traumaattisten kokemusten lyhytterapia -verkkokoulutus

Aika: Koulutuspäivä maanantaina 12.9.2022 klo 9.00-15.30
Kouluttaja: Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Lyhytterapiainstituutti Oy.

Toteutustapa ja -paikka: Etäyhteydellä Zoom-alustalla. Osallistumiseen tarvitaan videoyhteydellä varustettu tietokone, tabletti tai puhelin. Kuulokkeiden käyttöä suositellaan kuuluvuuden parantamiseksi. Linkki Zoomiin ja ohjeet Zoom-linjalle liittymiseen lähetetään osallistujille ennen koulutusta.

Koulutus sisältää sekä luento-osuuksia että vuorovaikutuksellisia osuuksia, joissa osallistujat harjoittelevat opittuja tekniikoita pienryhmissä. Koulutettavilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä kouluttajalle koulutuspäivien aikana. Koulutuksessa on mahdollista jakaa omia kokemuksia ja oppia muilta lyhytterapiasta. Koulutuksesta saa todistuksen.

Koulutuksen sisältöä:

  • Traumakeskeisyydestä toipumisen tukemiseen
  • Kielen taika: sanavalinnoilla on väliä
  • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa järkytyksistä ja menetyksistä selviytymiseen
  • Toipumista tukevat ratkaisukeskeiset menetelmät käytännössä
  • Taustateoriana sosiaalinen konstruktionismi

 

Osallistujat saavat lisäksi:

  • Ilmaisen sisäänpääsyn Ben Furmanin laatimaan kattavaan ratkaisukeskeinen traumaterapia -verkkokurssiin, joka käsittelee traumaattisista kokemuksista selviytymistä ratkaisukeskeisen lyhytterapian keinoin
  • PowerPoint esityksen, jota kouluttaja käyttää esityksessään
  • Joukon mielenkiintoisia linkkejä, joista löytyy mielenkiintoista lisätietoa aiheesta

Hinta: 179€ + alv 24%, sisältää koulutuspäivän, koulutusmateriaalit sekä koulutustodistuksen.

>> ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ! <<

Koulutuksen lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeella antamaasi laskutusosoitteeseen.
Zoom-linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen muutamaa päivää ennen koulutusta.

Tiedustelut: Tiina Viheriälä, tiina.viheriala@psykopartners.fi, puh. 050 483 7643.

 

 

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Psyko Partners Oy ja Lyhytterapiainstituutti Oy:

Psyko Partners Oy on sisaryrityksensä Fysi Partners Finland Oy:n erinomaisella mallilla toimiva valtakunnallinen, nopeasti kasvava psykoterapeuttien verkosto. Siihen kuuluu psykoterapiayrittäjiä ja -yrityksiä yli 30 paikkakunnalla. Psyko Partners ohjaa ostajaorganisaatioidensa kuntoutus- ja psykoterapia-asiakkaat nopeasti hyvään hoitoon verkostonsa psykoterapiayrityksille. Asiakkuusjohtaja Tiina Viheriälä kertoo koulutuksen alussa Psyko Partnersin toiminnasta ja siitä, miten verkostoon voi liittyä palveluntuottajaksi.

Lyhytterapiainstituutti Oy on psykiatrian erikoislääkäri Ben Furmanin ja sosiaalipsykologi Tapani Aholan vuonna 1986 perustama yritys, joka on jo kolmen vuosikymmenen ajan tarjonnut korkealaatuista ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusta maassamme ja maamme rajojen ulkopuolella. Nykyisin Lyhytterapiainstituutti kouluttaa ratkaisukeskeisiä psykoterapeutteja yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.