Tervetuloa Ben Furmanin traumaterapiakoulutukseen 27.11.2023

Ben Furman

Ben Furmanin koulutuksen teemana on vaikeat elämänkokemukset ja niistä kärsivien ihmisten auttaminen ratkaisukeskeisin lyhytterapian keinoin. Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, psykoterapeutiksi opiskeleville ja muille mielenterveystyötä tekeville.

Lyhytterapiakoulutus: Traumaattisten kokemusten lyhytterapia

Kouluttaja: Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Aika: Koulutuspäivä maanantaina 27.11.2023 klo 9.00-15.30.

Toteutus: Koulutus toteutetaan Zoom-alustalla. Linkki, jolla liitytään tapahtumaan, lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse osallistujan ilmoittautumislomakkeella antamaan sähköpostiosoitteeseen ennen koulutusta. Osallistumiseen tarvitaan videoyhteydellä varustettu tietokone, tabletti tai puhelin. Kuulokkeiden käyttöä suositellaan kuuluvuuden parantamiseksi.

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Se sisältää sekä luento-osuuksia että vuorovaikutuksellisia osuuksia, joissa osallistujat harjoittelevat opittuja tekniikoita pienryhmissä. Koulutettavilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä kouluttajalle koulutuspäivien aikana sekä suullisesti että kirjallisesti. Koulutuksesta saa todistuksen.

Kenelle: Koulutuspäivä on suunnattu kaikille vastaanottotyötä tekeville psykoterapeuteille ja myös psykoterapian opiskelijoille psykoterapiasuuntauksesta riippumatta. Osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa koulutusta tai kokemusta lyhytterapiasta.

Koulutuksessa opit uuden asiakkaita voimauttavan lähestymistavan sellaisten asiakkaiden auttamiseen, jotka ovat kohdanneet elämässään jonkin heitä järkyttäneen tapahtuman. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa eroaa monista muista traumaterapeuttisista lähestymistavoista, sillä siinä ei keskitytä itse traumaattiseen kokemukseen, vaan autetaan ja tuetaan asiakkaita hyödyntämään kaikille ihmisille ominaisia myötäsyntyisiä toipumiskeinoja.

>>> Ilmoittaudu tästä linkistä <<<

Ben Furman on kansainvälisesti arvostettu lyhytterapian kouluttaja, joka on opettanut ja työnohjannut psykoterapeutteja ja muita mielenterveyden ammattilaisia niin kotimaassa kuin maamme rajojen ulkopuolella jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Koulutuspäivän aikana tutustutaan lyhytterapian keskeisiin periaatteisiin ja tekniikoihin.

Koulutuksen sisältöä:

 • Traumakeskeisyydestä toipumisen tukemiseen
 • Kielen taika: sanavalinnoilla on väliä
 • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa järkytyksistä ja menetyksistä selviytymiseen
 • Toipumista tukevat ratkaisukeskeiset menetelmät käytännössä
 • Taustateoriana sosiaalinen konstruktionismi

Osallistujat saavat koulutuksen lisäksi:

 • Maksuttoman, määraikaisen sisäänpääsyn Ben Furmanin laatimaan kattavaan Ratkaisukeskeinen traumaterapia -verkkokurssiin, joka käsittelee traumaattisista kokemuksista selviytymistä ratkaisukeskeisen lyhytterapian keinoin
 • PowerPoint -esityksen, jota kouluttaja käyttää esityksessään
 • Joukon mielenkiintoisia linkkejä, joista löytyy lisätietoa aiheesta

Aiempien koulutusten osallistujien palautetta:

Psyko Partnersin järjestämät Ben Furmanin lyhytterapian intensiivikoulutukset ovat saaneet osallistujilta erinomaista palautetta.  Samalla osallistujat kertoivat, mitä konkreettista hyötyä he kokivat saaneensa koulutuksesta.

 • Olin todella positiivisesti yllättynyt kurssin sisällöstä ja sen voimaannuttavasta vaikutuksesta
 • Koulutuksen opit tulevat näkymään suoraan asiakastyössä ja työnohjauksessa
 • Otan lyhytterapia-asiakkaita vastaan aktiivisemmin
 • Palautti mieleen ja käytäntöön aiemmin opittuja asioita sekä myös uusia konkreettisia tapoja tehdä pitkää Kela-terapiaa ratkaisukeskeisesti
 • Koulutus todennäköisesti napakoittaa ihan yksittäistä käyntiä + koko terapiajaksoa
 • Sain fokuksen lyhytterapeuttiseen hoitosuhteeseen

Koulutuksen järjestää Psyko Partners Oy

Psyko Partners Oy on valtakunnallinen, nopeasti kasvava psykoterapeuttien verkosto. Siihen kuuluu psykoterapiayrittäjiä ja -yrityksiä ympäri Suomen. Psyko Partners ohjaa ostajaorganisaatioidensa psykoterapia-asiakkaat nopeasti hyvään hoitoon verkostonsa psykoterapiayrityksille. Lue lisää ja liity verkostoon: www.psykopartners.fi

Koulutuksen hinta: 189€ + alv 24%.

>>> Ilmoittaudu tästä linkistä <<<

Lasku ja Zoom-linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tiedustelut: Mirka Kulo, info@psykopartners.fi, puh. 010 327 5220.

Tervetuloa koulutukseen!