Ben Furmanin traumaattisten kokemusten lyhytterapia -verkkokoulutus Zoomissa 19.4.2021 ja 10.5.2021

Ben Furman on kansainvälisesti arvostettu lyhytterapian kouluttaja, joka on opettanut ja työnohjannut psykoterapeutteja ja muita mielenterveyden ammattilaisia niin kotimaassa kuin maamme rajojen ulkopuolella jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Koulutuspäivän aikana tutustutaan lyhytterapian keskeisiin periaatteisiin ja tekniikoihin.

Ben Furmanin koulutuksen teemana on vaikeat elämänkokemukset ja niistä kärsivien ihmisten auttaminen ratkaisukeskeisin lyhytterapian keinoin. Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, psykoterapeutiksi opiskeleville ja muille mielenterveystyötä tekeville.

 

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lyhytterapiakoulutus: Traumaattisten kokemusten lyhytterapia

Kouluttaja: Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Lyhytterapiainstituutti Oy.

Aika: Koulutuspäivä maanantaina 19.4.2021 klo 9.30-15.00 ja kurssin hintaan sisältyvä työnohjauksellinen jatkotapaaminen maanantaina 10.5.2021 klo 10.00-11.30.

Toteutus: Koulutus toteutetaan Zoom-alustalla. Linkki, jolla liitytään tapahtumaan, lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse osallistujan ilmoittautumislomakkeella antamaan sähköpostiosoitteeseen ennen koulutusta. Osallistumiseen tarvitaan videoyhteydellä varustettu tietokone, tabletti tai puhelin. Kuulokkeiden käyttöä suositellaan kuuluvuuden parantamiseksi.

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Se sisältää sekä luento-osuuksia että vuorovaikutuksellisia osuuksia, joissa osallistujat harjoittelevat opittuja tekniikoita pienryhmissä. Koulutettavilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä kouluttajalle koulutuspäivien aikana sekä suullisesti että kirjallisesti. Koulutuksesta saa todistuksen.

Kenelle: Koulutuspäivä on suunnattu kaikille vastaanottotyötä tekeville psykoterapeuteille ja myös psykoterapian opiskelijoille psykoterapiasuuntauksesta riippumatta. Osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa koulutusta tai kokemusta lyhytterapiasta.

Koulutuksessa opit uuden asiakkaita voimauttavan lähestymistavan sellaisten asiakkaiden auttamiseen, jotka ovat kohdanneet elämässään jonkin heitä järkyttäneen tapahtuman. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa eroaa monista muista traumaterapeuttisista lähestymistavoista, sillä siinä ei keskitytä itse traumaattiseen kokemukseen, vaan autetaan ja tuetaan asiakkaita hyödyntämään kaikille ihmisille ominaisia myötäsyntyisiä toipumiskeinoja.

Ben Furman on kansainvälisesti arvostettu lyhytterapian kouluttaja, joka on opettanut ja työnohjannut psykoterapeutteja ja muita mielenterveyden ammattilaisia niin kotimaassa kuin maamme rajojen ulkopuolella jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Koulutuspäivän aikana tutustutaan lyhytterapian keskeisiin periaatteisiin ja tekniikoihin.

Koulutuksen sisältöä:

 • Traumakeskeisyydestä toipumisen tukemiseen
 • Kielen taika: sanavalinnoilla on väliä
 • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa järkytyksistä ja menetyksistä selviytymiseen
 • Toipumista tukevat ratkaisukeskeiset menetelmät käytännössä
 • Taustateoriana sosiaalinen konstruktionismi

Osallistujat saavat koulutuksen lisäksi:

 • ilmaisen sisäänpääsyn Ben Furmanin laatimaan kattavaan ratkaisukeskeinen traumaterapia -verkkokurssiin, joka käsittelee traumaattisista kokemuksista selviytymistä ratkaisukeskeisen lyhytterapian keinoin
 • PowerPoint esityksen, jota kouluttaja käyttää esityksessään
 • Joukon mielenkiintoisia linkkejä, joista löytyy mielenkiintoista lisätietoa aiheesta

 

Aiempien koulutusten osallistujien palautetta:

Psyko Partnersin ja Lyhytterapiainstituutin yhdessä vuonna 2020 järjestämät, Ben Furmanin lyhytterapian intensiivikoulutukset saivat osallistujilta erinomaista palautetta.  Samalla osallistujat kertoivat, mitä konkreettista hyötyä he kokivat saaneensa koulutuksesta.

 • Olin todella positiivisesti yllättynyt kurssin sisällöstä ja sen voimaannuttavasta vaikutuksesta
 • Koulutuksen opit tulevat näkymään suoraan asiakastyössä ja työnohjauksessa
 • Otan lyhytterapia-asiakkaita vastaan aktiivisemmin
 • Palautti mieleen ja käytäntöön aiemmin opittuja asioita sekä myös uusia konkreettisia tapoja tehdä pitkää Kela-terapiaa ratkaisukeskeisesti
 • Koulutus todennäköisesti napakoittaa ihan yksittäistä käyntiä + koko terapiajaksoa
 • Sain fokuksen lyhytterapeuttiseen hoitosuhteeseen

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Psyko Partners Oy ja Lyhytterapiainstituutti Oy:

Psyko Partners Oy

Psyko Partners Oy on valtakunnallinen, nopeasti kasvava psykoterapeuttien verkosto. Siihen kuuluu psykoterapiayrittäjiä ja -yrityksiä yli 20 paikkakunnalla. Psyko Partners ohjaa ostajaorganisaatioidensa kuntoutus- ja psykoterapia-asiakkaat nopeasti hyvään hoitoon verkostonsa psykoterapiayrityksille. Asiakkuusjohtaja Tiina Viheriälä kertoo koulutuksen alussa Psyko Partnersin toiminnasta ja siitä, miten verkostoon voi liittyä palveluntuottajaksi. www.psykopartners.fi

Lyhytterapiainstituutti Oy

Lyhytterapiainstituutti Oy on psykiatrian erikoislääkäri Ben Furmanin ja sosiaalipsykologi Tapani Aholan vuonna 1986 perustama yritys, joka on jo kolmen vuosikymmenen ajan tarjonnut korkealaatuista ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusta maassamme ja maamme rajojen ulkopuolella. Nykyisin Lyhytterapiainstituutti kouluttaa ratkaisukeskeisiä psykoterapeutteja yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. www.lti.fi

 

Koulutuksen hinta: 179€ + alv 24%.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tästä linkistä.

Lasku ja Zoom-linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tiedustelut: Tiina Viheriälä, tiina.viheriala@psykopartners.fi, puh. 050 483 7643.

 

Tervetuloa koulutukseen!